W ramach współpracy z zagranicą udało się nam zrealizować kilka międzynarodowych projektów partnerskich, niektóre z nich są w chwili obecnej w trakcie realizacji. Wartość dofinansowania otrzymana z Unii Europejskiej za pośrednictwem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Uczenie się przez całe życie to 186 257,90 Euro.

Kraje partnerskie, z którymi CKU współpracuje w ramach realizowanych projektów to:
Dania, Finlandia,Grecja, Hiszpania, Islandia, Luksemburg, Litwa, Łotwa, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Szwecja, Turcja, Wielka Brytania, Włochy