Informacje o kursie

Zawody, w których wyodrębniono kwalifikację:

  • Operator obrabiarek skrawających [722307] - godzin