Informacje o kursie

Zawody, w których wyodrębniono kwalifikację:

  • Technik rachunkowości [431103] - godzin
  • Technik ekonomista [331403] - godzin