Informacje o kursie

Zawody, w których wyodrębniono kwalifikację:

  • Technik handlowiec [522305] - godzin