Informacje o kursie

Zawody, w których wyodrębniono kwalifikację:

  • Technik agrobiznesu [331402] - godzin