Informacje o kursie

Zawody, w których wyodrębniono kwalifikację:

  • Technik rolnik [314207] - godzin