Informacje o kursie

Zawody, w których wyodrębniono kwalifikację:

  • Technik logistyk [333107] - godzin