Informacje o kursie

Zawody, w których wyodrębniono kwalifikację:

  • Technik informatyk [351203] - godzin