Kontakt:

tel. 85 652 65 45
e-mail: kursy@ckubialystok.pl
osoby do kontaktu: Magdalena Chludzińska, Monika Osipiuk, Monika Czuba, Ewa Maria Chociej


Zajęcia przygotowujące do egzaminów w sesji czerwiec-lipiec 2017 r. - KLIKNIJ, ABY OTWORZYĆ


Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku jest organizatorem odpłatnych kursów zawodowych, komputerowych, przygotowujących do egzaminów maturalnych.

Proponujemy określoną tematykę kursów i warsztatów. Nie jest to jednak zamknięta lista tematów. Będziemy ją sukcesywnie rozszerzać o tematykę wynikającą z bieżących potrzeb rynku.

Organizujemy również szkolenia dla pracowników zainteresowanych jednostek o tematyce proponowanej przez te jednostki.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą wybierając odpowiedni dział z menu po lewej.


Decyzją Nr SPiKU-454/8/09 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 grudnia 2009 roku CKU uzyskało akredytację na cztery kursy:
  • Podstawy obsługi komputera
  • Posługiwanie się technologią informacyjną
  • Bukieciarz
  • Język angielski dla początkujących

Trwają zapisy na kursy:

  • Specjalista do spraw kadr i płac 70 godz.
  • Podstawowy kurs języka migowego 70 godz.
  • Podstawy obsługi komputera 30 godz.
  • Zagadnienia kadrowo - płacowe dotyczące nauczycieli 8 godz.
  • Archiwizacja i bezpieczeństwo dokumentacji w firmie 16 godz.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza i odesłanie go na adres

kursy@ckubialystok.pl


Wszystkie opłaty za kursy/szkolenia należy dokonywać przed rozpoczęciem zajęć na konto:
72 1240 1154 1111 0010 3579 0434
w tytule przelewu umieszczając nazwę kursu/seminaria.