Pierwsze wycieczki młodzieży szkół zawodowych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na Politechnikę Białostocką.

Pierwsze wycieczki młodzieży szkół zawodowych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na Politechnikę Białostocką.

13 czerwca 2017r. Politechnika Białostocka bardzo gościnnie przyjęła młodzież Zespołu Szkół Mechanicznych, Centrum Kształcenia Praktycznego nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku, Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andresa w Białymstoku oraz Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego w Białymstoku na Wydziale Mechanicznym. Program wizyty przewidywał badania pojazdów samochodowych na hamowni silnikowej, możliwość poznania pojazdów wyścigowych CMS-01 - CMS-04 studenckiego koła naukowego AUTO-MOTO-CLUB, pneumobile studenckiego Koła Naukowego Mechatronix. Uczestnicy wycieczki mieli możliwość poznania podstaw obsługi i programowania robotów przemysłowych.

Ponadto w trakcie wizyty młodzież mogła „dotknąć” prezentowanych bardzo innowacyjnych rozwiązań proponowanych przez koła naukowe Wydziału Mechanicznego, w tym Międzywydziałowe Koła Naukowego Grupa Technologii Mobilnych, Studenckie Koło Naukowe Robotyków, E-medycyny eMED, Mechaniki i Informatyki Stosowanej MiIS-ie , BiomCyberMedic , Technologii i Konstrukcji Biomedycznych „BioTik”, Koło Naukowe ORTHOS, Automatyzacji Procesów Przemysłowych oraz Lotnicze Koła Naukowe.

Dzięki wielkiej życzliwości Rektora, opiekę naukową przejęli Pracownicy naukowi Politechniki Białostockiej: dr inż. Jarosław Czaban, dr inż. Waldemar Kołodziejczyk oraz dr inż. Adam Wolniakowski.

Wyjście zostało zorganizowane w ramach projektu pn. „CENTRUM KOMPETENCJI BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”, realizowanego przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku.