Z przyjemnością informujemy, że Centrum Kształcenia Ustawicznego otrzymała status „Dobrej praktyki”.

Z przyjemnością informujemy, że Centrum Kształcenia Ustawicznego otrzymała status „Dobrej praktyki”.

W dniu 8 czerwca 2017 roku PaniBożena Barbara Krasnodębska – Dyrektor CKU oraz Pani Grażyna Nosal – kierownik kształcenia praktycznego uczestniczyły w uroczystej gali wręczenia nagród

i dyplomów szkołom wyróżnionym w konkursie „Szkoła zawodowa najwyższej jakości” Edycja 2017. Gala miała miejsce w Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie. Honorowy patronat nad uroczystością objął Minister Edukacji Narodowej.

Organizatorem konkursu była Fundacja Fundusz Współpracy wraz z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, Mazowieckim Kuratorem Oświaty oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Kadr.

Celem drugiej edycji konkursu było zebranie i promowanie przykładów dobrych praktyk w zakresie zapewniania jakości w szkołach zawodowych. Oceniano m.in. ich efektywność, oryginalność i innowacyjność, kompleksowość projektu, zaangażowanie partnerów, a także możliwość realizacji zgłoszonej praktyki przez inne szkoły lub placówki.

Nasza placówka przedstawiła projekt w ramach obszaru „Współpraca z otoczeniem szkoły, w tym

z pracodawcami”: Kwalifikacje na miarę potrzeb – układ wzajemnego zaufania CKU – Pracodawcy.

Z województwa podlaskiego zostały uhonorowane cztery szkoły, w tym dwie z Białegostoku .Oprócz CKU status „Dobrej praktyki otrzymał Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. M. Kopernikaw Białymstoku.

Wszystkim , którzy przyczynili się do naszego sukcesu gratulujemy.