W dniu 02.06.2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej powołanej do oceny prac w Konkursie na Planer Kariery – XII edycja.

W dniu 02.06.2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej

powołanej do oceny prac w Konkursie na Planer Kariery – XII edycja.
Wszystkie prace oceniała Komisja w składzie:
Przewodnicząca - Teresa Chrostowska – wicedyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku
Członkowie:
Paweł Tekień – podinspektor w Departamencie Edukacji Urzędu Miasta w Białymstoku
Krzysztof Domas – wizytator Kuratorium Oświaty w Białymstoku
Agnieszka Jankiewicz – Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Białymstoku
Małgorzata Mikuła – doradca zawodowy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Białymstoku
Elżbieta Fidura – doradca zawodowy w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku
Beata Pogorzelska - doradca zawodowy w Centrum Kształcenia Ustawicznego w BiałymstokuW ramach Konkursu na Planer Kariery do dnia 31.05.2017 r. wpłynęło ogółem 13 prac konkursowych z:
1. Publicznego Gimnazjum nr 7 w Białymstoku – 3 prace
2. Publicznego Gimnazjum nr 15 w Białymstoku – 3 prace
3. Publicznego Gimnazjum nr 31 w Białymstoku – 5 prac
4. VI Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku – 2 praceKomisja Konkursowa dokonała wnikliwej analizy prac pod kątem ustalonych następujących kryteriów:
- ukazanie zainteresowań, pasji przez ucznia;
- przedstawienie planu dojścia przez uczestnika do wymarzonego zawodu (wybór konkretnych szkół, kierunków studiów, kursów, itp.);
- przedstawienie wizji pracy w swoim wymarzonym zawodzie.Po dokonaniu oceny złożonych prac Komisja ustaliła listę laureatów Konkursu:
I miejsce:
Patrycja Bednarek – Publiczne Gimnazjum nr 15 w Białymstoku
- opiekun merytoryczny - pani Maria Szmidt
II miejsce:
Adrianna Miszkiel – Publiczne Gimnazjum nr 31 w Białymstoku
- opiekun merytoryczny – pani Anna Kubajewska
III miejsce:
Kinga Tomczyk – Publiczne Gimnazjum nr 15 w Białymstoku
- opiekun merytoryczny – pani Maria SzmidtSerdecznie gratulujemy!!!Wszystkimuczniom składamy podziękowania za udział w XII edycji Konkursu Planer Kariery. Dziękujemy również opiekunom merytorycznym, którzy objęli opieką swoich uczniów i pomogli w przygotowaniach do Konkursu.Dyrekcja
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku oraz Lokalne Centrum Doradztwa ZawodowegoInformację opracowały:
Beata Pogorzelska, Elżbieta Fidura – doradcy zawodowi LCDZ