Uroczyste podsumowanie Konkursu Plastycznego „Zawodowi Odkrywcy”- IV edycja pod hasłem „Ciekawe zawody wykonywane na Podlasiu”

Uroczyste podsumowanie Konkursu Plastycznego „Zawodowi Odkrywcy”- IV edycja pod hasłem „Ciekawe zawody wykonywane na Podlasiu”

W dniu 24 maja 2017 r. w Lokalnym Centrum Doradztwa Zawodowego w Centrum Kształcenia Ustawicznego odbyła się uroczystość podsumowania IV edycji wojewódzkiego Konkursu „Zawodowi Odkrywcy” pod hasłem „Ciekawe zawody wykonywane na Podlasiu”. Konkurs zorganizowany został pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku oraz medialnym patronatem Polskiego Radia Białystok.

Uroczystości przewodniczyła pani Teresa Chrostowska - wicedyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku. Na spotkanie przybyli laureaci oraz wyróżnieni uczniowie biorący udział w Konkursie wraz ze swoimi opiekunami merytorycznymi. Swoją obecnością zaszczycili nas również rodzice i młodsze rodzeństwo uczniów biorących udział w konkursie. Członkowie Komisji Konkursowej osobiście pogratulowali uczestnikom wykonanych prac, a Pani Edyta Wołosik – dziennikarka Polskiego Radia Białystok przygotowała relację z rozstrzygnięcia konkursu http://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/144650.

Na uroczystości zostały zaprezentowane prace laureatów, finalistów oraz uczniów wyróżnionych w Konkursie. Nagrody, które otrzymali laureaci przedsięwzięcia oraz osoby wyróżnione, zostały sfinansowane ze środków przyznanych przez Prezydenta Miasta Białegostoku.

Dziękujemy wszystkim członkom Komisji Konkursowej oraz instytucjom wpierającym konkurs. Serdeczne gratulujemy wszystkim zwycięzcom i osobom wyróżnionym. Szczególne podziękowania kierujemy również do opiekunów i rodziców zgłoszonych w Konkursie uczniów.Zespół Lokalnego Centrum Doradztwa Zawodowego

Sporządziła: Anna Rolak – doradca zawodowy LCDZ